Skip to main content

Songs

Oxford Lieder Live Online

Songs

Bože! Bože! Píseň novou (1894) Op. 99 no.5


Part of a series or song cycle:

Biblical Songs (Op. 99)


Bože! Bože! Píseň novou

Bože! Bože! píseň novou
Zpívati budu Tobě na loutně,
A žalmy Tobě prozpěvovati.
Na každý den dobrořečiti budu Tobě
A chváliti jméno Tvé na věky věků.
Hospodin jistě veliký jest
A vší chvály hodný,
A velikost jeho
Nemůž vystižena býti.
O slávě a kráse a velebnosti Tvé,
I o věcech Tvých předivných mluviti budu.
A moc přehrozných skutků Tvých
Všichni rozhlašovati budou;
I já důstojnost Tvou
Budu vypravovati.

I will sing a new song

I will sing a new song unto thee, O God: upon a psaltery and an instrument of ten strings will I sing praises unto thee. I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever. Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever. Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable. I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works. And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
Psalm 144:9 and 145:1-3,5,6

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Composer

Antonín Leopold Dvořák (8 September 1841 – 1 May 1904) was a Czech composer, one of the first to achieve worldwide recognition. He frequently employed rhythms and other aspects of the folk music of Moravia and his native Bohemia.

Read his full Wikipedia article here.


See Full Entry

Sorry, no further description available.

Mailing List