Skip to main content

Songs

Oxford Lieder Live Online

Songs

Slyš, ó Bože, volání mé (1894) Op. 99 no.6


Part of a series or song cycle:

Biblical Songs (Op. 99)


Slyš, ó Bože, volání mé

Slyš, o Bože, volání mé,
Pozoruj modlitby mé!
Nebo jsi býval útočiště mé
A pevná věže před tváří nepřítele.
Budu bydleti v stánku Tvém na věky,
Schráním se v skrýši křídel Tvých.
Bože! Bůh silný můj Ty jsi,
Tebe t' hned v jitře hledám,
Tebe žízní duše má,
Po Tobě touží tělo mé,
V zemi žíznivé a vyprahlé,
V níž není vody;
A tak, abych Tobě dobrořečil
A s radostným rtů prozpěvováním
Chválila by Tě ústa má.

Hear my cry, o God

Hear my cry, O God; attend unto my prayer. For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy. I will abide in thy tabernacle for ever: I will trust in the covert of thy wings. Selah. O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is; Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness; and my mouth shall praise thee with joyful lips.
Psalm 61:1,3,4 and 63:1,4/5

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Composer

Antonín Leopold Dvořák (8 September 1841 – 1 May 1904) was a Czech composer, one of the first to achieve worldwide recognition. He frequently employed rhythms and other aspects of the folk music of Moravia and his native Bohemia.

Read his full Wikipedia article here.


See Full Entry

Sorry, no further description available.

Mailing List