Skip to main content

Songs

Songs

Při řekách babylonských (1894) Op. 99 no.7


Part of a series or song cycle:

Biblical Songs (Op. 99)


Při řekách babylonských

Při řekách babylonských,
Tam jsme sedávali a plakávali,
Rozpomínajíce se na Sion.
Na vrby v té zemi
Zavěšovali jsme citary své,
A když se tam dotazovali nás ti,
Kteříž nás zajali,
Na slova písničky říkajíce:
Zpívejte nám některou píseň Sionskou,
Odpovídali jsme:
Kterakž bychom mohli zpívati
Píseň Hospodinovu
V zemi cizozemců?
Jestliže se zapomenu na tebe,
O Jeruzaléme,
O, zapomeniž i pravice má umění svého.

By the rivers of Babylon

By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion. We hanged our harps upon the willows in the midst thereof. For there they that carried us away captive required of us a song; and they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion. How shall we sing the LORD's song in a strange land? If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning.
Psalm 137:1-5

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Composer

Antonín Leopold Dvořák (8 September 1841 – 1 May 1904) was a Czech composer, one of the first to achieve worldwide recognition. He frequently employed rhythms and other aspects of the folk music of Moravia and his native Bohemia.

Read his full Wikipedia article here.


See Full Entry

Sorry, no further description available.

Mailing List