Skip to main content

Songs

Songs

Jägargossen (1891) Op. 13 no.7

Jägargossen

På marken vistas fogeln blott,
Och löfven skymma än,
Jag har ej gjort ett enda skott,
Och det blir qväll igen.
Om vintern komme hit en gång
Med drifvor i sitt fjät,
Jag såge bättre ripans gång
Och orren hölle trä't.
Om luften ville blifva sval,
Och löfven falla se'n,
Jag såg kanske i nästa dal
En flock af järpar re'n.
Dock snart skall ripans spår sig te
Och järpens skygd förgå;
Men den, som helst jag ville se,
Skall jag ej se ändå.
Jag blickar här, hon blickar der,
Men ack, vi mötas ej!
Jag kunde stå, der blicken år,
Och såge henne ej.
Emellan oss är sjö, är fjäll,
Är mo med furu på,
Emellan oss är dag och qväll
Och kanske natt också.

The Hunting-boy

The bird stays only on the ground
And the leaves hide all;
I have not made one shot,
And night falls again.
If just Winter came back,
With snowdrifts in its footsteps,
I would see the ways of the grouse
And the black grouse sitting in the tree.
If the air would be cool,
And the leaves fall,
Maybe I saw in the next valley
A flock of hazel hens.
Though soon the tracks of the grouse I'll see
And the hazel hen's shyness will be gone;
But She, whom I'd want to see,
I still will not see.
My gaze is here, her gaze is there,
But alas, we do not meet!
I could stand, where my eyes are,
And still would not see her.
Between us are lakes, are fells,
Is heath with pines,
Between us is day and eve,
And maybe night as well.

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Composer

Jean Sibelius was a Finnish composer and violinist of the late Romantic and early-modern periods. He is best known for his set of seven symphonies, but he also composed over a hundred songs for voice and piano, and various pieces inspired by nature and Nordic mythology.

 Information from Wikipedia. Read more here.


See Full Entry

Sorry, no further description available.

Previously performed at:

Mailing List