Skip to main content

Songs

Songs

Intet är som väntans tider (1900)

Intet är som väntans tider

Intet är som väntanstider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
för de första strån som blänka
i en dunkel furusänka,
och den första trastens drill.
Intet är som längtanstider,
väntansår, trolofningstider.
Ingen vår ett skimmer sprider
som en hemlig hjärtanskär.
Sällan mötas, skiljas snarligt,
drömma om allt ljuvt och farligt
livet i sitt sköte bär!
Gyllne frukt må andra skaka;
jag vill dröja och försaka,
i min lustgåd vill jag vaka,
medan träden knoppas där.

Nothing quite like times of waiting

Nothing quite like times of waiting!
Spring-flood weeks and spring-time budding,
no May-time quite as bright
as April growing light.
Come, let’s walk the path’s last frost –
the forest will provide its moistened coolness
and its own deep hum for us.
All the joys of summer I’d give
for the first spiring blades of grass
gleaming in a pine copse,
and the first twitter of the thrush.
Nothing quite like times of longing,
Years of waiting, long engagements.
Not even spring’s shimmering brightness
Is the equal of a secret hearts’ desire.
Meeting seldom, parting quickly,
dreaming dreams of joys and sorrows
all life in its fullness brings!
Golden fruits I’ll leave for others;
I will linger and forsake them,
in my Eden I’ll keep vigil,
As the trees grow greener there.

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Composer

Olof Wilhelm Peterson-Berger was a Swedish composer and music critic.


See Full Entry

Sorry, no further description available.

Mailing List