Skip to main content

Songs

Songs

Att sorg du mig gjort

Att sorg du mig gjort

Att sorg du mig gjort, att mig du bedrog,
O, allt har jag glömt och förlåtit,
men att jag af lycka har gråtit,
när du i min famn så varmt mot mig log,
ja, att jag af lycka har gråtit,
när du i min famn så varmt mot mig log,
det skall jag dock aldrig förglömma.
Och djupt i mitt hjertas sorgenatt
Det minnet jag skall som en gyllne skatt
För hela lifvet gömma, för hela lifvet.

That you caused me pain

That you caused me pain, that you did me deceive,
Oh, all of this I have forgiven;
But that I wept for joy
When in my arms you sweetly smiled at me,
Yes, that I cried for joy,
When in my arms you sweetly smiled at me,
This I will never forget.
And deep within the sad night of my heart
That memory I will guard as a golden hoard;
Guard throughout my life, my whole life.

Composer

Olof Wilhelm Peterson-Berger was a Swedish composer and music critic.


See Full Entry

Sorry, no further description available.