Skip to main content

Songs

Songs

Serenad (1888) JS 167

Serenad

Re'n släckt är lampan i min flickas kammar,
Ett blekrött månsken blott på rutan flammar
Och genom slöjan, fäst för den, [jag ser]1
Den skönes bild ej mer.
Snart skall hon bäddens trygga fristad hinna;
Se'n, blyga Cynthia, bliv min spejarinna,
Och yppa vänligt hvad du skåda fått
För mig och natten blott.
Om med en blick, där himlen strålar åter,
Hon sammanknyter händerna och gråter
Och talar ord, som blott en ängel hör,
Sin aftonbön hon gör.
Men om den höljda barmen rörs och bäfvar,
Ett leende på rosenläppen sväfvar,
Och kindens låga sakta tänder sig,
Då drömmer hon om mig.

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Composer

Jean Sibelius was a Finnish composer and violinist of the late Romantic and early-modern periods. He is best known for his set of seven symphonies, but he also composed over a hundred songs for voice and piano, and various pieces inspired by nature and Nordic mythology.

 Information from Wikipedia. Read more here.


See Full Entry

Sorry, no further description available.

Previously performed at:

Mailing List