Skip to main content

Songs

Songs

Nad wodą wielką i czystą (1894) Op. 18 no.4

Nad wodą wielką i czystą

Nad wodą wielką i czystą
Stały rzędami opoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła twarze ich czarne;
Nad wodą wielką i czystą
Przebiegły czarne obłoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła kształty ich marne;
Nad wodą wielką i czystą
Błysnęło wzdłuż i grom ryknął,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła światło, głos zniknął.
A woda, jak dawniej czysta,
Stoi wielka i przejrzysta.
Tę wodę widzę dokoła
I wszystko wiernie odbijam,
I dumne opoki czoła
I błyskawice - pomijam.
Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć i płynąć.

Above water vast and pure

Above water vast and pure
Stood rows of mountain crags,
And the water's glassy deep
Mirrored their black brows.
Above water vast and pure
Black clouds rolled;
The water's glassy deep
Mirrored their mean shapes.
Above water vast and pure
Lightnings flash, thunders roar;
The water's glassy deep
Mirrors light, silence reigns.
And the water, ever pure,
Stands vast and clear.
Passing the proud crags,
Passing the lightning flash,
I see water all about
And mirror it in full.
Rocks must stand and threaten,
Clouds must carry rain,
Lightnings roar and vanish
As I drift on again.

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Composer

Ignacy Jan Paderewski was a Polish pianist and composer, freemason, politician, statesman and spokesman for Polish independence.


See Full Entry

Poet


Translation:

Adam Czerniawski is a Polish poet, prose-writer and translator of Polish literature and philosophy.


See Full Entry

Sorry, no further description available.

Previously performed at:

Mailing List