Skip to main content

Songs

Songs

Guds Søn har gjort mig fri (1906) Op. 74


Part of a series or song cycle:

Fire Salmer (Four Psalms) (Op. 74 )


Guds Søn har gjort mig fri

Guds Søn har gjort mig fri
Fra Satans Tyranni,
Fra Synde-Stand,
Fra Lovens-Band,
Fra Dødens Skræk og Helved-Brand.
Min Goel lagde sig
Imellem Gud og mig,
Sig undergav
Min Syndestraf,
Til Marter, Død og Grav,
Det var den Kjærlighed til mig,
Som er så ubergribelig;
Så god,
Imod
En Ond fra Top til Rod:
Der ingen Ting var til Behag,
Undtagen den forbudne Smag
Med Mund og Hånd,
Ja Sjæl og Ånd
I Fjendens Lænke-Bånd.
Nu er jeg Gud i Vold,
Trods Slangen tusind-fold!
Lad ham kun stå
Og se mig gå
Med Friheds Purpur-Klædning på
Hvad gjør det godt i Bryst,
At følge Jesu Røst
På Sandheds Sti,
Alt Ondt forbi,
Til Himlens Sorgenfri!
Lad Verden sig ei bilde ind
Endnu engang at få mig blind,
Nej, nej,
Den Vej,
Til Pølen går jeg ej,
Nej, je ger kjøbt for dyre til
At prøve Syndens Lykke-Spil;
Jeg blæser ad
Den Lokke-Mad,
Og ser til Himlen glad.
Mit Hjerte I mig ler,
Når jeg min Grav beser,
Ei Blomster-Dal,
Ei Fyrste-Sal
Så try gen Seng mig vise skal.
Min Død er Færgemand
Til Livets faste Land,
Gud Zebaot,
Hans eget Slot,
Ja! Det er evig godt.
Er Vinden her skjønt tidt imod,
At spæge lidt det kåde Blod,
Al Kur
Er sur
For mennesklig Natur;
Den gjør dog let,
Som Rå og Hind,
Det derudi forsøgte Sind,
Ja, Korsets Hegn
Er just det Tegn
Til Friheds rette Egn

God’s son hath set me free

God’s son hath set me free
From Satan’s tyranny,
From a state of sin,
from worldly-law,
from the horror of death and hellish fire.
My Saviour reconciled
Me to God
And took upon himself
The punishment for my sins.
Through martyrdom, death and the grave,
It is this love for me
That is beyond understanding.
So good,
Towards
An evil from top to toe:
There was nothing to please
Except for the forbidden fruit
With tongue and hand,
yes, soul and spirit,
in the enemy’s captive chains.
Now I am in God’s realm,
Despite the snake a thousand-fold!
Let him stand and watch,
And see me walk
Clad in the purple robes of liberty.
How it comforts my heart
To follow the word of Jesus
On the path of truth.
All evil banished,
to haven free of sorrow!
Let not the world believe
that it once again can make me blind
No, no,
The path
To damnation I will not take,
No, my salvation has cost me too dear
to partake in sinful games.
I resist
All temptation
And turn towards heaven in joy.
My heart rejoices
when I ponder my grave.
It is neither a flowering valley,
nor the stately hall of a prince,
How safe a bed I will be given.
My death will be the ferryman,
taking me to the land of true life.
To God Zebaoth,
in his very kingdom,
Yes! The eternal place of good.
Although the wind oft may be against us
it is but to cool the blood of worldly passion.
All cures
Taste bitter
To human nature;
It is however easier,
like the wild animals,
to sin than not.
Yes, the way of the cross
is the very sign
to the kingdom of freedom.

Poet

Hans Adolph Brorson was a Danish bishop and hymn writer.


See Full Entry

Sorry, no further description available.

Previously performed at:

(As part of a song cycle/series:)

About Oxford Lieder

Oxford Lieder is one of the world's leading promoters of song and the winner of a prestigious Royal Philharmonic Society Award. The focal point of each year is the two-week Oxford Lieder Festival in October.

Find out More

Mailing List