Skip to main content

Songs

Songs

Serenad Op. 35 no.1

Serenad

Jag är höstens vind som plockar ner kastanjeblad.
Jag har sökt din gata för att sjunga serenad.
Månens lykta hänger tänd och lyser mitt bestyr.
Jag kan inte föreslå dig några äventyr,
Eller söka vinna dig med laätt galanteri.
Jag är den som kommer när din sommar är förbi.
Jag är den som kommer när ej mer du bjuds till dans.
Jag âr den som kommer när ditt hår fått silverglands.
Hädanefter stämmer jag för dig mitt instrument.
Kom och ôppna fönsterluckan hjàrtevaän pā glänt.

Serenade

I am the autumn wind, who pulls down chestnut leaves;
I've sought your street to sing a serenade.
The moon's lantern hangs aglow and shines on my concerns -
I cannot suggest any escapades to you,
Or try to win you wth light gallantry.
I am the one who comes when your summer is gone;
I am the one who comes when you're asked to dance no more;
I am the one who comes when your hair has a silver glow -
In future I tune my insteument for you.
Come throw the shutters open wide, my dearest friend.
© Singing in Swedish, published by
the Academy of Finnish Art Song 2009

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Sorry, no further description available.

Previously performed at:

Mailing List