Skip to main content

Songs

Songs

Solsken (1904)

Solsken

Hvar sky är borta och himlen ljus,
i träden flägtar ett sommarsus,
det glittrar långt öfver fjärden.
Allt är så härligt att se uppå -
Ja, herre gud, att det fins ändå
så mycket solsken i verlden!
I går var fästet så dystert grått,
det kunde regna och sqvala blott,
så smått i taket det läkte.
Men så kom vestan i natt med fart,
i ett han sopade allting klart
och molnen österut vräkte.
Nu stiga dofter ur blomstersnår,
der vårberusad och tjust jag går
i denna sprittande fägring.
Det strömmar jubel i hjertat in,
det blir så friskt uti håg och sinn' -
Och det är ej någon hägring!
Nej hör hvad qvitter, hvad sång och klang!
Hej här en kalf öfver backen sprang,
jag tror minsann blott i yra!
Och ingen under, när ej en gång,
jag, menskan, kan på mig sätta tvång
och glädjestormarne styra.
Upp, upp på berget med lif och lust,
der kan jag skåda från kust till kust:
det glittrar långt öfver fjärden.
Allt är så härligt att se uppå,
ja, herre gud, att det fins ändå
så mycket solsken i verlden!

Sunshine

All clouds have departed and left the sky bright,
a summer breeze sighs in the trees,
and far extends the glittering bay.
All so glorious and fine to behold –
goodness, to think that there is indeed
such plentiful sunshine around!
The skies yesterday so sorrowfully grey,
full of rain and pouring wet -
even the roof sprung a leak.
But then the west wind visited late last night,
with haste he swept it all clear,
and the rainclouds all eastwards drove.
Now new scents rise from bushes and beds,
where spring-drunk and charmed I walk
encased in this sprightly bloom.
Joy surges into the heart once more,
both mind and soul restored –
And no fantasy this at all!
No, hark the twitter, the song, the sounds!
And ho!, a calf bounding past in the field,
just for sheer, exuberant joy, it seems!
And not to wonder, when not even
I, a man, can restrain myself,
and the gales of joy appease.
Up, up onto the hills with life and zest,
from where I can see from coast to coast:
far extends the glittering bay.
All so glorious and fine to behold -
gracious, to think that on us is bestowed
such plentiful sunshine indeed!

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Sorry, no further description available.

Previously performed at:

Mailing List