Skip to main content

Songs

Oxford Lieder Live Online

Songs

Lutad mot gärdet (1895)

Lutad mot gärdet

Lutad mot gärdet stod
Gossen vid flickans arm,
Såg öfver slagen äng:
"Sommarens tid har flytt,
Blommorna vissnat re'n;
Skön är din kind likväl,
Rosor och liljor der
Blomstra, som förr, ännu."
Våren kom åter, då
Stod han allena der!
Flickan var borta -- låg
Vissnad i jordens famn;
Ängen var grön igen,
Leende, blomsterrik.

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Composer

Carl Wilhelm Eugen Stenhammar was a Swedish composer, conductor and pianist.


See Full Entry

Sorry, no further description available.

Previously performed at:

Mailing List